دوشنبه 1 بهمن 1397
جستجو در سایت:

این مطلب در مقاله ای تحت عنوان "دستورالعمل رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش های علمی" در نشریه شماره 62، شهریور ماه1391 به چاپ رسید و مطالعه آن به همه دانش پژوهان قبل از تهیه و ارسال هرگونه گزارش علمی توصیه می شود
فایل اصول اخلاقی انتشار مقاله