دوشنبه 1 بهمن 1397
جستجو در سایت:
هيئت تحريريه و هیئت مشاوران
هیئت تحریریه
 آقامیری سید فؤاد
 استادیار دانشگاه اصفهان

احسانی محمدرضا

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ايازي محمد

مربی پژوهشگاه صنعت نفت

پازوكي محمد

دانشيار پژوهشگاه مواد و انرژي

تقی خانی وحید

استاد دانشگاه صنعتی شریف

جعفري نصر محمد رضا

پژوهشگاه صنعت نفت

جوانمردي جعفر

دانشيار دانشگاه صنعتي شيراز

خديوپارسي پريسا

استاديار دانشكده فني دانشگاه تهران

دهنوي محمدعلي

دانشيار دانشگاه امام حسين (ع)

شايگان جلال

استاد دانشگاه صنعتي شريف

قنادزاده گيلاني حسين

استاد دانشگاه گيلان

لطف‌اللهي محمدنادر

استاد دانشگاه سمنان

مدائني سيد سياوش

استاد دانشگاه رازي كرمانشاه

مقدس جعفر‌صادق

استاد دانشگاه صنعتي سهند

موقرنژاد كاميار

استاد دانشگاه صنعتي بابل

موسوي سيد محمود

استاد دانشگاه فردوسي مشهد

   
هیئت مشاوران
 اشراقي آذر هدايت  معاون امور تكنولوژي شركت مهندسان مشاور سازه
 اميد خواه محمدرضا  استاد دانشگاه تربیت مدرس
 پاك سرشت سعيد  مديرپژوهش وفناوري شركت ملي گاز ايران
 تيموري خانه‌سري ناصر  دانشيار دانشگاه صنعت نفت
 صديفيان غلامحسين  دانشیار دانشگاه كاشان
 عصفوري شهريار  استاديار دانشگاه خليج فارس
مرادی صادق استادیار دانشگاه اراک